Bo Rydins Stiftelse
för vetenskaplig forskning
2017/ 18


Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut

Ladda ner broschyr

Stiftelsens ändamål är att främja teknisk/naturvetenskaplig forskning inom SCAs verksamhetsområden. Vid årsstämman i april 2017 beslutades att dela SCA-koncernen i två separata bolag; ett hygienbolag och ett skogsindustribolag.

Stiftelsen stödjer strategiska områden för de två nya bolagen och med hänsyn till de två bolagens storlek, beviljar Stiftelsen anslag för hygienområdet respektive skogsindustriområdet i förhållandet 80:20.

Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för bästa examensarbete på mastersnivå.

Verksamhetsområden


Affärsområdet Personliga hygienprodukter utvecklar, tillverkar och säljer absorptionsprodukter såsom inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd, men även rengörande och hudvårdande produkter för personlig hygien. Produkterna säljs under varumärken såsom TENA, Libero och Libresse.

Affärsområdet Mjukpapper utvecklar, tillverkar och säljer mjukpapper för konsumenter och för storförbrukare. Produktportföljen för konsumenter består av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter. Produkterna säljs under varumärken såsom Edet, Tork och Tempo. Det globala varumärket Tork utvecklar, tillverkar och säljer kompletta hygienlösningar med till exempel mjukpapper, tvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, service och underhåll till bland annat institutioner och företag.

Skogsindustriföretaget SCA producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA är ägare av och förvaltare till ett av Europas största skogsinnehav, som försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara. SCA erbjuder också kostnadseffektiva transportlösningar. SCA välkomnar ansökningar med anknytningar till verksamhetsområdena. Exempel på prioriterade forskningsområden är massateknik, träteknik, skogsskötsel och fiberkemi.

Forskningsråd


Ansvaret för fördelning av forskningsbidrag och säkerställande av den vetenskapliga kvaliteten åvilar ett Forskningsråd bestående av:

Ekon. o tekn. Dr hc Bo Rydin

Ordförande

Professor Per-Ove Bäckström

Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå

Professor Thomas Hjertberg

Borealis AB, Stenungsund

Senior Professor Gunilla Jönson

Lunds Universitet, Lund

Direktör Jerker Karlsson

SCA Forest Products AB, Sundsvall

Docent Anita Teleman

RISE Bioekonomi (Innventia AB), Stockholm

Docent Rolf Andersson

Sekreterare i Forskningsrådet

Forskningsanslag


Anslag kan beviljas för projekt, som håller hög forskningskvalitet och som ligger inom prioriterade områden för SCA (framgent Essity och SCA). Stiftelsen beviljar i första hand anslag för forskningsprojekt, men kan även stödja symposier/konferenser samt medverka i skapandet av nya professurer.

En forskningsansökan skall innehålla:

Projektbeskrivning (titel, sammanfattning, bakgrund, frågeställning, mål, förväntat resultat, genomförande, tidplan, budget)

Aktörer (projektledare, resurspersoner, samarbetspartners)

Kontaktuppgifter till och CV (max 1 sida) för sökande

Forskningsrådet har sitt årliga beslutsmöte i slutet av november månad och ansökningar om forskningsanslag skall ha inkommit till Stiftelsen senast den 30 september samma år.

Resebidrag


Resebidrag kan sökas av doktorander, som aktivt vill delta i vetenskapliga konferenser inom områden, som Stiftelsen stödjer.

Ansökningar om resebidrag behandlas löpande och skall innehålla:

1

Kort information om den konferens man vill delta i

2

Motivering för deltagande och på vilket sätt man kommer att presentera resultat

3

Budget

4

Kontaktuppgifter till anslagsmottagare

Stipendier för bästa examensarbete (lägst 30 högskolepoäng)


Stiftelsen delar varje år ut ett antal stipendier på vardera 30 000 kronor till de bästa examensarbetena på mastersnivå (civilingenjör eller motsvarande), som ansvariga handledare eller examinator har lämnat in för bedömning. Är man två som delar på arbetet får man 20 000 kronor vardera.

Arbetena skall vara utförda vid svenska universitet och högskolor och inom de områden som är prioriterade av Stiftelsen dvs. hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Examensarbetet sänds senast den 30 september till Stiftelsen i två tryckta exemplar tillsammans med motivering från handledare och/eller examinator.

Kontaktuppgifter

SCA blir två separata börs-noterade bolag


SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med verksamhet i Sverige. Under åren har bolaget expanderat till andra verksamhetsområden samt geografiskt. SCA har utvecklats till ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag, där hygienverksamheten svarade för cirka 86% och skogsindustriverksamheten för cirka 14% av koncernens omsättning 2016.

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två börsnoterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamhet och ett för bedrivande av skogsindustriverksamhet. Vid årsstämman den 5 april 2017 beslöts att genomföra uppdelningen i två separata börsnoterade bolag; Essity och SCA. Hygienverksamheten kommer att bli ett ledande globalt företag inom hygien och hälsa under namnet Essity. Skogsindustribolaget kommer att behålla namnet SCA. Uppdelningen sker under juni 2017.

SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med verksamhet i Sverige. Under åren har bolaget expanderat till andra verksamhetsområden samt geografiskt. SCA har utvecklats till ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag, där hygienverksamheten svarade för cirka 86% och skogsindustriverksamheten för cirka 14% av koncernens omsättning 2016.

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två börsnoterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamhet och ett för bedrivande av skogsindustriverksamhet. Vid årsstämman den 5 april 2017 beslöts att genomföra uppdelningen i två separata börsnoterade bolag; Essity och SCA. Hygienverksamheten kommer att bli ett ledande globalt företag inom hygien och hälsa under namnet Essity. Skogsindustribolaget kommer att behålla namnet SCA. Uppdelningen sker under juni 2017.