Bo Rydins Stiftelse
för vetenskaplig forskning
2019/20


Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut inom Essitys och SCAs verksamhetsområden

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut inom Essitys och SCAs verksamhetsområden

Ladda ner broschyr

Under 2017 delades SCA-koncernen i två separata börsnoterade bolag; ett skogsindustribolag, som behöll namnet SCA, och ett hygien- och hälsobolag under namnet Essity. Stiftelsens ändamål är att främja teknisk/naturvetenskaplig forskning, vid svenska universitet, högskolor och institut, som stödjer strategiska områden för de två bolagen. Med hänsyn till de två bolagens storlek, beviljar Stiftelsen anslag för hygien- och hälsoområdet respektive skogsindustriområdet i förhållandet 80:20. Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander, som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för bästa examensarbete på mastersnivå.

Verksamhetsområden


Essity har tre affärsområden; Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene

Essity är en ledande global aktör inom Personal Care med ett erbjudande som inkluderar Incontinence Products, Feminine Care, Baby Care och Medical Solutions. Vi erbjuder ett brett sortiment av personliga absorberande produkter samt hudvårdsprodukter, våtservetter och lotions. Inom Medical Solutions så erbjuder Essity produkter inom sårvård, vaskulär och ortopedi. Produkterna säljs under varumärken som Jobst, Leucoplast, Libero, Libresse, Nosotras, Saba och det globalt ledande varumärket TENA samt detaljhandelns egna märkesvaror.      Essity, med det globalt ledande varumärket Tork, är världens största leverantör av produkter och lösningar inom marknaden för Professional Hygiene. Erbjudandet omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, sensorteknik samt service och underhåll.

Kärnan i skogsbolaget SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har SCA byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA välkomnar ansökningar med anknytningar till verksamhetsområdena. Exempel på prioriterade forskningsområden är träteknik, skogsskötsel, massateknik, fiberkemi och bioraffinaderi.

Forskningsråd


Ansvaret för fördelning av forskningsbidrag och säkerställande av den vetenskapliga kvaliteten åvilar ett Forskningsråd bestående av:

Ekon. o tekn. Dr hc Bo Rydin

Ordförande

Professor Per-Ove Bäckström

Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå

Professor Thomas Hjertberg

Borealis AB, Stenungsund

Senior Professor Gunilla Jönson

Lunds Universitet, Lund

Direktör Jerker Karlsson

SCA Forest Products AB, Sundsvall

Docent Anita Teleman

RISE Bioekonomi, Stockholm

Docent Rolf Andersson

Sekreterare i Forskningsrådet

Forskningsanslag


Anslag kan beviljas för projekt, som håller hög forskningskvalitet och som ligger inom prioriterade områden för Essity och SCA. Stiftelsen beviljar i första hand anslag för forskningsprojekt, men kan även stödja symposier/konferenser samt medverka i skapandet av nya professurer.

En forskningsansökan skall innehålla:

Projektbeskrivning (titel, sammanfattning, bakgrund, frågeställning, mål, förväntat resultat, genomförande, tidplan, budget)

Aktörer (projektledare, resurspersoner, samarbetspartners)

Kontaktuppgifter till och CV (max 1 sida) för sökande

Forskningsrådet har sitt årliga beslutsmöte i början av december och besked om beslut lämnas under samma månad. Ansökningar om forskningsanslag skickas elektroniskt och skall ha inkommit till Stiftelsen senast den 30 september 2019.

Resebidrag


Resebidrag kan sökas löpande av doktorander, som aktivt vill delta i vetenskapliga konferenser inom områden, som Stiftelsen stödjer. Besked lämnas vanligen inom ca två veckor.

Ansökningar om resebidrag skickas elektroniskt och skall innehålla:

1

Kort information om den sökandes doktorandprojekt och vilka kopplingar man ser till Essitys eller SCAs verksamhetsområden

2

Kort information om den konferens man vill delta i

3

Motivering för deltagande och på vilket sätt man kommer att presentera resultat

4

Budget

5

Kontaktuppgifter till anslagsmottagare

Stipendier för bästa examensarbete (lägst 30 högskolepoäng)


Stiftelsen delar varje år ut ett antal stipendier på vardera 30 000 kronor till de bästa examensarbetena på mastersnivå (civilingenjör eller motsvarande), som ansvariga handledare eller examinator har lämnat in för bedömning. Är man två som delar på arbetet får man 20 000 kronor vardera. Arbetena skall vara utförda vid svenska universitet och högskolor och inom de områden som är prioriterade av Essity respektive SCA dvs. hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Examensarbetet sänds senast den 30 september till Stiftelsen i två tryckta exemplar tillsammans med motivering från handledare och/eller examinator.

Kontaktuppgifter

SCA blir två separata börsnoterade bolag


SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med verksamhet i Sverige. Under åren har bolaget expanderat till andra verksamhetsområden samt geografiskt. Vid årsstämman den 5 april 2017 beslöts att genomföra uppdelningen i två separata börsnoterade bolag; Essity och SCA. Essity är ett ledande globalt företag inom hygien och hälsa. Skogsbolaget SCA har sitt säte i Sundsvall och har byggt en välutvecklad värdekedja kring Europas största privata skogsinnehav.

SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med verksamhet i Sverige. Under åren har bolaget expanderat till andra verksamhetsområden samt geografiskt. Vid årsstämman den 5 april 2017 beslöts att genomföra uppdelningen i två separata börsnoterade bolag; Essity och SCA. Essity är ett ledande globalt företag inom hygien och hälsa. Skogsbolaget SCA har sitt säte i Sundsvall och har byggt en välutvecklad värdekedja kring Europas största privata skogsinnehav.